Voor een opdracht wil ik graag een lijst maken van databases in een instance. Dit kan prima met T-SQL of Powershell. Maar dan krijg je een compatibility level en dat correspondeert weer met een Microsoft SQL Server versie. Welke hoort waarbij? Check het lijstje;

Product Database Engine Version Compatibility Level Designation Supported Compatibility Level Values
SQL Server 2017
Azure SQL database
14 140 140, 130, 120, 110, 100
SQL Server 2016 13 130 130, 120, 110, 100
Azure SQL Database 12 120 130, 120, 110, 100
SQL Server 2014 12 120 120, 110, 100
SQL Server 2012 11 110 110, 100, 90
SQL Server 2008 R2 10.5 105 100, 90, 80
SQL Server 2008 10 100 100, 90, 80
SQL Server 2005 9 90 90, 80
SQL Server 2000 8 80 80

Trouwens, hoe zou een query er uit zien? Waarmee je een interessant overzicht creëert van databases op een instance? Ik heb deze voorlopig gebruikt;

CREATE TABLE [dbo].[#compatibilityLevels]( [name] [nvarchar](50) NOT NULL, [code] [int] NOT NULL) GO INSERT INTO [dbo].[#compatibilityLevels] ([name],[code]) VALUES ('SQL2017',140), ('SQL2016',130), ('SQL2014',120), ('SQL2012',110), ('SQL2008',105), ('SQL2008',100), ('SQL2005',90), ('SQL2000',80) SELECT db.[name] --,db.database_id ,usr.[name] AS [owner] ,db.[create_date] ,CONVERT(varchar(5), db.[compatibility_level]) + ' (' + cl.[name] + ')' AS compatibility_level ,[collation_name] ,recovery_model_desc ,(SELECT TOP (1) [name] FROM [sys].[master_files] WHERE [database_id] = db.[database_id] AND [type] = 0) AS data_file ,(SELECT TOP (1) REPLACE([physical_name],'C:Program FilesMicrosoft SQL Server', 'C:...') FROM [sys].[master_files] WHERE [database_id] = db.[database_id] AND [type] = 0) AS data_file_location ,(SELECT TOP (1) CONVERT(varchar(16),([size] * 8) / 1024) + ' Mb' FROM [sys].[master_files] WHERE [database_id] = db.[database_id] AND [type] = 0) AS data_file_size ,(SELECT TOP (1) [name] FROM [sys].[master_files] WHERE [database_id] = db.[database_id] AND [type] = 1) AS log_file ,(SELECT TOP (1) REPLACE([physical_name],'C:Program FilesMicrosoft SQL Server', 'C:...') FROM [sys].[master_files] WHERE [database_id] = db.[database_id] AND [type] = 1) AS log_file_location ,(SELECT TOP (1) CONVERT(varchar(16),([size] * 8) / 1024) + ' Mb' FROM [sys].[master_files] WHERE [database_id] = db.[database_id] AND [type] = 1) AS log_file_size FROM [sys].[databases] AS db LEFT JOIN [sys].[syslogins] AS usr ON db.[owner_sid] = usr.[sid] LEFT JOIN [#compatibilityLevels] AS cl ON db.[compatibility_level] = cl.code DROP TABLE [dbo].[#compatibilityLevels]